Dofinansowanie wymiany pieca

Dofinansowanie wymiany pieca

Przez całą zimę mieszkańcy Opola zmuszeni byli oddychać pełnym zanieczyszczeń powietrzem. Bywały dni, kiedy oficjalnym komunikatem proszono osoby starsze i dzieci o pozostanie w domach, gdyż stan powietrza stanowił dla nich zagrożenie. Wraz z nadejściem wiosny sytuacja nieco się poprawiła, jednak aby Opolanie zyskali większy komfort życia, należy natychmiast podjąć działanie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca 2017 r. Opolanie mogą się starać o dofinansowanie wymiany pieca w budynku mieszkalnym lub lokalu. Osoby, które zdecydują się na taki krok w tym roku, mają możliwość otrzymania dotacji w różnej wysokości, w zależności od tego, kto złoży wniosek i na realizację jakich potrzeb. I tak:

  • 7.000 zł osoby fizyczne, 14.000 zł wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać na zakup i instalację nowego kotła gazowego,
  • 7.000 zł uzyskać może osoba fizyczna, właściciel domu jednorodzinnego, na podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • 20.000 zł przeznaczono dla wspólnot mieszkaniowych na budowę węzła cieplnego, dodatkowo każdy lokal otrzyma 1.000 zł na wykonanie instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz 2.000 zł na każdy lokal, w którym zrezygnowano z pieca węglowego,
  • 6.000 zł otrzymają osoby fizyczne i 12.000 zł wspólnoty mieszkaniowe na zakup nowego kotła olejowego lub instalację ogrzewania elektrycznego,
  • 1.000 zł przeznaczono dla osób fizycznych, które chcą przyłączyć swoje mieszkanie do sieci ciepłowniczej już istniejącej w danym budynku,
  • 5.000 zł dla osób fizycznych i 10.000 zł dofinansowania na zakup kotła na paliwo stałe spełniającego standard emisyjny zgodny z klasą 5,
  • 7.000 zł dla osób fizycznych i 14.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych na zakup i instalację pompy ciepła,
  • 4.000 zł dla osób fizycznych i 8.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych na zakup i instalację kolektorów słonecznych lub pomp do podgrzewania wody w celu zasilania centralnego ogrzewania.

Warto pamiętać, że dotacja może być przekazana jednorazowo i dotyczy zarówno istniejących już obiektów, jak też nowo wybudowanych, pod warunkiem, że te nowe są ukończone w myśl prawa budowlanego.

Aby otrzymać dotację na wymianę pieca, należy najpierw złożyć w Urzędzie Miasta deklarację. Następnie, po otrzymaniu informacji o możliwości przystąpienia do programu, złożyć wniosek wraz ze stosowną dokumentacją i zaczekać na opinię komisji. Jeśli opinia będzie pozytywna, beneficjent podpisuje z Urzędem Miasta umowę i ma prawo realizować postanowienia tejże umowy. Po zakończeniu wymiany beneficjent zobowiązany jest rozliczyć się z uzyskanej dotacji.

Szczegółowe informacje na stronie www.niskaemisja.pl.