STRONA GŁÓWNA

 

Ekonomia palników PELLAS®

Porównanie energetyczne, cenowe i jakościowe paliw.

OLEJ OPAŁOWY PELLETS
Wartość opałowa MJ/kg
Zawartość popiołu %
Zawartość siarki %
Zawartość chloru %
Zawartość rtęci mg/kg
Wilgotność %
CENA z 2012
Cena 10 kWh

39 – 42
0,2
0,2 – 1
-
-
1
3,90zł/litr*
0,39 zł

18 - 20
0,5 – 1
0,025 – 0,1
0,0055
-
7 – 12
750zł/tona*
0,15 zł

* Ceny brutto

Oszczędność:

Aby uzyskać 10000 kWh energii cieplnej należy zużyć:

1000 litrów oleju = 2000 kg. Pellets
3900 > 1500 zł


Oszczędność wynosi ponad 50% !!!


statystyka

Copyright © 2008-2017 Portal